Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu historii społecznej i gospodarczej, kształtowanie umiejętności dostrzegania genezy i uwarunkowań historycznych zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych (ich konsekwencji) oraz ułatwienie zrozumienia funkcjonowania praw i mechanizmów społecznych i ekonomicznych właściwych poszczególnym ustrojom i okresom.