Cel przedmiotu: prezentacja zakresu i metod analizy fundamentalnej oraz wyrobienie u słuchaczy umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, w tym przygotowania profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa.