Celem przedmiotu jest przedstawienie roli rynków kapitałowych w pozyskiwaniu finansowania niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz prezentacja instytucji i świadczonych przez nie usług zaliczanych do bankowości inwestycyjnej