Kurs ukazuje relacje pomiędzy systemem gospodarczym a środowiskiem przyrodniczym. Zapoznaje uczestników ze środowiskowymi uwarunkowaniami rozwoju społeczno-gospodarczego. Ukazuje rolę środowiska w procesach wzrostu gospodarczego. Przedstawia koncepcję rozwoju trwałego i zrównoważonego na tle innych koncepcji rozwoju.

Uczestnicy kursu zapoznają się z polityką ekologiczną Unii Europejskiej i Polski, poznają ich najważniejsze instrumenty oraz sposoby finansowania.