Forum

Ksiązki i notatki na sprzedaż - Zarządzanie

 
Obraz Marek Błażejewski
Ksiązki i notatki na sprzedaż - Zarządzanie
Napisane przez: Marek Błażejewski ( Tuesday, 25 September 2012, 11:22 AM)
 

Książki (oryginalne):

„Marketing – uwarunkowania i instrumenty”
H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, 2007r.

„Nowy marketing usług”
Kazimierz Rogoziński, 2000r.

„Mikroekonomia”
M. Rekowski, 2009r.

„Mikroekonomia” – materiały do ćwiczeń
R. Barczyk, S. Kalinowski, W. Przybylska-Kapuścińska, F. Wiśniewski, 2008r.

„Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach”
K. Piasecki, 2009r.

„Nauka o organizacji”
S. Cyfert, K. Krzakiewicz, 2009r.

„Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie”
M. Brzozowski, T. Kopczyński, 2011r.

„System finansowy w Polsce” cz.1
B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, 2008r.

„Organizacja i zarządzanie – studia przypadków” (uzupełnione)
 red. S. Cyfert, A. Stańda, 2010r.

Zbindowane ksera

 „Podstawy organizacji i zarządzania”
P. Banaszyk, 2002r.

„Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania”
K. Krzakiewicz, 2008r.

„Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”
G. Gierszewska, M. Romanowska, 2003r.

„Matematyka wspomagająca zarządzanie”
red. K. Piasecki, 2007r.

„Rachunkowość finansowa – Zbiór zadań”
red. M. Kiedrowska, 2009r.

„Rachunkowość Finansowa – teoretyczne podstawy”
red. J. Samelak, 2009r.

„Badania marketingowe – metody i techniki”
S. Kaczmarczyk, 2003r.

„Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach”
red. K Piasecki, 2009r.

„Statystyka”
red. J. Paradysz, 2005r.

„Rachunkowość Finansowa – obszary problemowe”
red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, 2009r.

„Zarządzanie kadrami”
red. T. Listwan, 2006r.

„Podstawy zarządzania finansami” – cz. 1
E. Brigham, J. Houston, 2005r.

"Zachowania człowieka w organizacji" – rozdziały 1,5, 7, 9, 10
B. Kożusznik, PWE, wydanie II, Warszawa 2007r.

 

Notatki (część odręczne i część na komputerze) – I i II rok Zarządzanie

 Statystyka – notatki z wykładów i ćwiczeń (niekompletne odręczne) + materiały w formie elektronicznej

 Podstawy prawa – notatki z wykładów i ćwiczeń kompletne, na komputerze

 Zarządzanie Produkcją – rozwiązane zadania z ćwiczeń (odręczne)

 Zarządzanie jakością – kompletne wykłady (odręczne i na komputerze, ćwiczenia odręczne)

 Filozofia – zagadnienia opracowane na komputerze

 Zarządzanie zasobami ludzkimi – kompletne slajdy z wykładów z dopiskami odręcznymi

 Metody planowania strategicznego –  kompletne slajdy z wykładów z dopiskami odręcznymi

 Matematyka – ćwiczenia i wykłady notatki odręczne

 Audyt marketingowy – case study z ćwiczeń (ocenione na 6)

 Zachowania organizacyjne - kompletne slajdy z wykładów z dopiskami odręcznymi

 Usprawnienia organizacyjne - kompletne slajdy z wykładów z dopiskami odręcznymi

Finanse – opracowanie na komputerze + kserowane notatki odręczne

 Koncepcje funkcjonowanie gospodarki i ich ewolucje – kompletne notatki z wykładów (odręczne) i opracowanie na komputerze

 Mikroekonomia – rozwiązanie zadań z ćwiczeń + wykłady + omówienie materiału

 Marketing – slajdy z wykładów i ćwiczeń (niekompletne) + opracowanie odręczne i na komputerze

 Podstawy zarządzania - kompletne slajdy z wykładów z dopiskami odręcznymi

 Rachunkowość finansowa – notatki z wykładów i ćwiczeń, odręczne

 Matematyka – zajęcia wyrównawcze – kompletne notatki z wykładów i ćwiczeń + materiały dydaktyczne

Zainteresowanych proszę o kontakt: marek1b1@wp.pl

Obraz Agnieszka Janaszek
Odp: Ksiązki i notatki na sprzedaż - Zarządzanie
Napisane przez: Agnieszka Janaszek ( Friday, 12 October 2012, 11:57 AM)
 

W jakiej cenie są notatki??