Informacje o logowaniu dla prowadzących

W związku z modernizacją sprzętu i oprogramowania uczelnianej platformy Moodle, istniejące dotychczas kursy wraz z ich zawartością zostały przeniesione do nowej wersji Moodle. Nastąpiła jednak zmiana struktury kursów. Poniżej podano kategorie, które będą obowiązywały od września 2008 r.

Kategorie kursów:

  • Studia stacjonarne I stopnia
  • Studia stacjonarne II stopnia
  • Studia niestacjonarne zaoczne I stopnia
  • Studia niestacjonarne zaoczne II stopnia
  • Studia III stopnia
  • Studia podyplomowe
  • Erasmus
  • Courses in English
  • Różne

Osoby, które posiadały kursy na platformie wcześniej zachowały również LOGIN i HASŁO (hasło w obecnej wersji można zmienić).

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 24 January 2013, 10:58 AM