Informacje o logowaniu dla studentów

Każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu posiada konto na platformie Moodle. W celu zalogowania należy użyć poniżej podanego schematu:

  • Login(nazwa użytkownika): numer indeksu (bez początkowego zera)
  • Początkowe hasło: numer PESEL - (w przypadku studentów zagranicznych hasłem będzie data urodzenia w formacie RRMMDD). Zmiany hasła dokonuje się w ustawieniach konta. UWAGA, po zmianie hasła początkowego nie będzie możliwe zalogowanie się do systemu poprzez zakładkę Moodle w e-Dziekanacie.
    Przypominamy, że hasła należy zmieniać co najmniej co 30 dni.

Przy pierwszym logowaniu każdy student powinien uzupełnić swój profil (obowiązkowo wpisać e-mail, miasto i opis).
Klucz dostępu do kursu można uzyskać od prowadzącego.

After the first log-in each student has to complete the personal data (email, city and description).
Keys to courses will be given by the teachers.

Ostatnia modyfikacja: Monday, 21 May 2018, 10:50 AM