Informacje o logowaniu dla studentów

Każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu posiada konto na platformie Moodle. W celu zalogowania należy użyć poniżej podanego schematu:

  • Login(nazwa użytkownika): numer indeksu (bez początkowego zera)
  • Hasło: numer PESEL - studenci nie zmieniają hasła (w przypadku studentów zagranicznych hasłem będzie data urodzenia w formacie RRMMDD).

Przy pierwszym logowaniu każdy student powinien uzupełnić swój profil (obowiązkowo wpisać e-mail, miasto i opis).
Klucz dostępu do kursu można uzyskać od prowadzącego.

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 24 January 2013, 11:05 AM