Informacje o logowaniu dla studentów Studiów Podyplomowych

Każdy student Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu może posiadać konto na platformie Moodle. Logowanie do systemu dla studentów, którzy rozpoczynają naukę na SP:

  • Login (nazwa użytkownika): sp numer albumu wydział.Wydział to odpowiednio skróty: we, wz, wt, wgm, wiige. W przypadku albumów wydawanych od roku akademickiego 2012-13, numer zbudowany jest z trzech liczb. W takim przypadku występujące znaki slash lub backslash ("/" lub "\") w numerze albumu, należy zastąpić myślnikiem ("-"). (przykłady: sp12345wz lub sp01-380-0057we).
  • Początkowe hasło: PESEL (w wypadku studentów zagranicznych hasłem będzie data urodzenia w formacie RRMMDD). Hasło zmienia się w ustawieniach konta.
    Przypominamy, że hasła należy zmieniać co najmniej co 30 dni.

Przy pierwszym logowaniu każdy student powinien uzupełnić swój profil (obowiązkowo wpisać e-mail, miasto i opis).
Klucz dostępu do kursu można uzyskać od prowadzącego

Ostatnia modyfikacja: Monday, 21 May 2018, 10:51 AM