Informacje o logowaniu dla studentów Studiów Doktoranckich

Każdy student Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu może posiadać konto na platformie Moodle. Logowanie do systemu dla studentów SD:

  • Login (nazwa użytkownika): D numer albumu (np. D123)
  • Hasło: PESEL (w wypadku studentów zagranicznych hasłem będzie data urodzenia w formacie RRMMDD).

Przy pierwszym logowaniu każdy student powinien uzupełnić swój profil (obowiązkowo wpisać e-mail, miasto i opis).
Dostęp do kursów oferowanych na platformie Moodle można uzyskać po otrzymaniu od prowadzącego klucza dostępu do kursu.

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 24 January 2013, 12:21 PM