Informacje o logowaniu dla studentów Studiów Doktoranckich

Każdy student Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu może posiadać konto na platformie Moodle. Logowanie do systemu dla studentów SD:

  • Login (nazwa użytkownika): D numer albumu (np. D123)
  • Początkowe hasło: numer PESEL - (w przypadku studentów zagranicznych hasłem będzie data urodzenia w formacie RRMMDD). Zmiany hasła dokonuje się w ustawieniach konta. UWAGA, po zmianie hasła początkowego nie będzie możliwe zalogowanie się do systemu poprzez zakładkę Moodle w e-Dziekanacie.
    Przypominamy, że hasła należy zmieniać co najmniej co 30 dni.

Przy pierwszym logowaniu każdy student powinien uzupełnić swój profil (obowiązkowo wpisać e-mail, miasto i opis).
Dostęp do kursów oferowanych na platformie Moodle można uzyskać po otrzymaniu od prowadzącego klucza dostępu do kursu.

Ostatnia modyfikacja: Monday, 21 May 2018, 10:53 AM