Wyposażenie sal UEP w urządzenia audiowizualne

Kliknij link http://dsa.ue.poznan.pl/pliki/wyposazenie_sal.pdf, aby otworzyć zasób.